Yat & Tekne Sigortaları

Yat ve Tekne Sigortaları

Bu sigorta türü, yat ve tekne gibi deniz araçlarının, poliçesinde belirtilen coğrafi bölgeler dâhilinde seyir-sefer halinde ya da yatma mahallinde, çekek yerine çekilirken ya da indirilirken veyahut karada çekiliyken karşılaşabileceği beklenmedik riskleri güvence altına alan bir sigortacılık hizmetidir. Bu sigorta, sigorta kapsamındaki yat ya da teknenin gövdesi, parçaları, yat ile alınıp satılan tüm ekipman ve donanımı, yatın adını taşıyan servis botlarını çalınma ya da hasar sonucu oluşacak kayıplara karşı güvence altına alır.

⇒Bilgi ve Teklif için tıklayınız